BNPC – edycja 2021

Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note
ul. Pasieka 22a
61-657 Poznań

lub dostarczyć osobiście do biura klubu Blue Note (Poznań, ul. Kościuszki 79)

Do karty należy dołączyć płytę CD z nagraniami zgłaszanego uczestnika konkursu / zespołu.

Karty w wersji elektronicznej razem ze zdjęciami należy jednocześnie przesłać na adres: konkurs@bluenote.poznan.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

w kategorii solista-instrumentalista

w kategorii solista-wokalista

w kategorii zespołowej