Aktualności

To, co ważne w przypadku Trio Maku

TrioMaku (3)

Słuchając Trio Maku, czy czytając o nim, tym na co zwraca się szczególną uwagę jest artystyczna progresja.

TRIO MAKU

26.02.2015,  godz. 19.30, Blue Note Jazz Club

Wszędzie podkreśla się ich ewolucyjność i kreacyjność. Dowodzi to wolności, która w muzykę jest zawsze wpisana. Nie ma w niej jakichś hermetycznych, zamkniętych ram. Zawsze może iść w kierunku innym, niż ten spodziewany. To właśnie wartość dodana każdego koncertu Trio Maku. Zespół wciąż „tworzy”, a jego magię stanowi to wszystko, co dzieje „między” – między tym, co muzyczne i tym, co międzyludzkie – ważne jest bowiem nie tylko to, co między artystami, ale też to, co między nimi, a ich odbiorcą. To w relacji łączącej style, brzmienia, ale i ludzi tkwi to, co w ich muzyce najcenniejsze.