Program

27 marzec 2022, niedziela, godz.19:00

Super Trio
– koncert przełożony

Super-Trio-kw2

Z przyczyn niezależnych od klubu i zespołu koncert został przełożony na 11 kwietnia. W czasie koncertu dokonane zostaną nagrania na koncertową płytę zespołu! Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach ich zakupu.