Program

20 czerwca 2019, czwartek, godz.19:00

Romantic Fellas – koncert przełożony

romantic-fellas

Z przyczyn niezależnych od klubu i zespołu, planowany na 20 czerwca koncert formacji Romantic Fellas odbędzie się 12 września. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.