Program

12 wrzesień 2019, czwartek, godz.19:00

Romantic Fellas – koncert przełożony

romantic-fellas

Z przyczyn niezależnych od klubu i zespołu, planowany na 12 września koncert formacji Romantic Fellas odbędzie się 5 marca. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu