Program

19 wrzesień 2021, niedziela, godz.19:00

Ponad Chmurami
koncert przełożony

ponad-chmurami-2021

Z przyczyn niezależnych od zespołu i klubu, koncert odbędzie się 14 listopada. Za zmianę przepraszamy. Zakupione bilety zachowują ważność, lub można je zwrócić w punktach zakupu.