Program

16 marca 2020, poniedziałek, godz.19:00

Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady – koncert przełożony na 22.06.2020

okudżawa

Informujemy, że planowany na 16 marca koncert, odbędzie się 22 czerwca. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.