Program

22 czerwca 2020, poniedziałek, godz.19:00

Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady – koncert przełożony na 19.10.2020

okudżawa

Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.