Program

25 październik 2021, poniedziałek, godz.20:00

Natalia Niemen: Niemen mniej znany
– koncert przełożony

natalia-niemen

Z przyczyn niezależnych od klubu i zespołu koncert został przełożony na 20 lutego 2022. Za zmianę przepraszamy. Zakupione bilety zachowują ważność, lub można je zwracać w punktach ich zakupu.