Program

19 listopad 2021, piątek, godz.20:00

Morrison Tres & Christoph Titz
koncert przełożony

Christoph_Titz_kw

Z przyczyn niezależnych od klubu i zespołu zmienił się termin koncertu. Zapraszamy 3 grudnia. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.