Program

26 czerwiec 2020, piątek, godz.20:00

Jan „Ptaszyn” Wróblewski – koncert przełożony na 30.10.2020

ptaszyn

Informujemy, że odbędzie się 30 października. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.