Program

20 marca 2020, piątek, godz.20:00

Jan „Ptaszyn” Wróblewski – koncert przełożony na 26.06.2020

ptaszyn

Informujemy, że planowany na 20 marca koncert, odbędzie się 26 czerwca. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.