Program

19 marca 2020, czwartek, godz.20:00

Cheap Tobacco – koncert przełożony na 28.05.2020

cheap-tobacco

Informujemy, że planowany na 19 marca koncert, odbędzie się 28 maja. Zakupione bilety zachowują ważność lub można je zwracać w punktach zakupu.