Blue Note Poznań Competition

 

 

6-9  listopada 2020

 

TERMINARZ KONKURSOWY

do 20 października 2020 – nadesłanie zgłoszeń i nagrań
(decyduje faktyczne dotarcie zgłoszenia)

do 26 października 2020 – decyzja komisji kwalifikacyjnej BNPC 2020

do 30 października 2020 – przesłanie przez zakwalifikowanych solistów (wokalistów i instrumentalistów) zapisów nutowych wykonywanych utworów

6-8 listopada 2020 – Finał Blue Note Poznań Competition 2020

 

 

PULA NAGRÓD – 27 tys. zł (netto):
– najlepszy zespół instrumentalny lub wokalno-instrumentalny – 10 000 zł
– najlepszy solista – instrumentalista – 3 000 zł
– najlepszy solista – wokalista – 3 000 zł
– nagrody drugiego stopnia – 8 000 zł
– wyróżnienia – 3 000 zł

 

Jury ma prawo do zmiany wysokości i liczby nagród

.
Organizatorem konkursu jest

Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note w Poznaniu

blue note_ciemne_napisy

 

 

 

 

 

 

 

Blue Note Poznań Competition odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Poznania

Poznan bez Know How

 

 

 

 

 

oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego copy